Apel nou pentru inovatori, deschis pana pe 1 februarie 2024

/
Apel nou pentru inovatori, deschis pana pe 1 februarie 2024

Proiectul EU-CIP face apel catre toți inovatorii, precum startup-uri, IMM_uri, centre de cercetare, furnizori de tehnologie de securitate, integratori de sisteme pentru protecția infrastructurii critice (CIP – Critical Infrastructure Protection) să aplice la apelul deschis EU-CIP de Tip B pentru a obține sprijin financiar pentru exploatarea, promovarea și comercializarea soluțiilor sau rezultatelor cercetărilor lor.
Scopul apelului deschis este de a oferi sprijin în validarea, standardizarea și/sau certificarea soluțiilor, prin implicarea părților terțe interesate, în mod deosebit a partenerii proiectelor finanțate de EU.

Tipurile de activități care se califică pentru a primi sprijin financiar sunt legate de validarea datelor și proceselor de analiză a informațiilor EU-CIP și a descoperirilor (de exemplu, rapoarte de previziune, înțelegere și valoare adăugată), definind o metodologie de evaluare și criterii de validare în scopul de a analiza și identifica principalele lacune de securitate și provocările de cercetare.

IMPORTANT: pentru a accesa documentele apelului EU-CIP este necesar sa va inregistrati pe site-ul proiectului https://www.eucip.eu/

Lista activităților sprijinite prin apelul deschis

Sprijinul financiar oferit în cadrul apelului deschis de tip B al UE-CIP are drept scop atragerea de furnizori de soluții și tehnologii CIP inovatoare care se vor implica în activitățile de gestionare a inovării EU-CIP pentru a-și valida, promova și comercializa soluțiile CIP inovatoare. În cadrul apelului deschis, câștigătorilor li se vor oferi oportunități pentru:

1.           Maturitatea tehnologică, exploatarea, implementarea și/sau comercializarea soluțiilor și tehnologiilor CIP inovatoare ale acestora. Unul dintre obiectivele acestui apel este de a finanța proiecte care vor exploata/comercializa soluții de mare valoare și cu impact, capabile să acopere lacunele și provocările din soluțiile CIP de ultimă generație.

2.           Validarea, standardizarea și/sau certificarea soluțiilor CIP inovatoare: Câștigătorii apelului deschis vor avea posibilitatea de a interactiona cu furnizorii de servicii de inovare virtualizate din cadrul EU-CIP.

3.           Oportunități de colaborare: EU-CIP creează un ecosistem de colaborare în cadrul căruia furnizorii și părțile interesate din domeniul CIP/CIR se pot reuni pentru a face schimb de idei, pentru a explora posibilitățile de integrare și pentru a dezvolta inițiative comune. Câștigătorii apelului deschis vor avea oportunități de a intra în contact cu alti stakeholderi și de a explora potențiale parteneriate.


 Tipul de apel: Tip B - Apel pentru inovatori pentru a primi sprijin pentru inovare în vederea exploatării soluțiilor lor sau sprijin pentru validarea/certificarea soluțiilor lor.

Identificatorul de apel: Apel deschis EU-CIP tip B

Obiectivele apelului: (1) sprijinirea inovatorilor în vederea exploatării și/sau comercializării soluțiilor lor sau a rezultatelor cercetării; (2) sprijin pentru validarea, standardizarea și/sau certificarea soluțiilor.

Denumirea completă a proiectului finanțat de EU: EU-CIP European Knowledge Hub and Policy Testbed for Critical Infrastructure Protection

Numărul acordului de grant: 101073878

Data deschiderii apelului: 1 decembrie 2023

Data-limită de depunere: 1 februarie 2024

Data de atribuire: aprilie 2024

Buget total: 270 000 EUR

Valoarea maximă a sprijinului financiar pentru fiecare terță parte: până la 30.000Euro per câștigător

Nr. de propuneri: >= 9

Limba în care trebuie depusă propunerea: engleză

Prezentarea: Propunerile se depun prin intermediul zonei dedicate de pe site-ul EU-CIP.Registration  sau Login pe site-ul web proiectului va fi o condiție prealabilă pentru descărcarea documentației apelului deschis și pentru participarea la procesul de aplicare.

Urmăriți site-ul web al proiectului pentru mai multe știri despre EU-CIP https://www.eucip.eu/