Prelucrare date personale

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Orange România în cadrul Programului Orange Fab România


Orange Fab („Programul”) este un program de accelerare ce facilitează colaborarea dintre Orange România și startup-uri inovatoare, mentori și parteneri („Participanți”).

Pentru implementarea Programului, Orange România prelucrează date cu caracter personal, într-un mod confidențial, sigur și transparent și vă garantează că puteți continua să aveți încredere în ceea ce privește datele pe care ni le furnizați.

Vă rugăm să aveți în vedere că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este efectuată de către Orange România în conformitate cu Politica de Confidențialitate disponibilă la următorul link, care completează prezenta Notă de informare, inclusiv în ceea ce privește termenii definiți. În caz de neconcordanță, pentru prelucrările aferente Programului Orange Fab, prevalează prezenta Notă de informare.

Informații cu privire la Operatorul dumneavoastră de date personale

Orange România SA, cu sediul în Europe House, Blvd. Lascăr Catargiu nr. 47-53, Sector 1, cod poștal 010665, Bucuresti, România, Număr de Înregistrare în Registrul Comerțului J40/10178/1996, având Cod Unic de Înregistare 9010105, este operatorul de date cu caracter personal.

Pentru orice întrebări referitoare la prelucrarea datelor dvs. și/sau cu privire la prezenta Notă de informare vă rugăm să vă adresați Responsabilului Orange România cu Protecția Datelor, respectiv adresa dpo@orange.ro. Alternativ, puteți să ne scrieți la adresa Blvd. Lascăr Catargiu nr. 47-53, Sector 1, cod poștal 010665, Bucuresti, România, precum și să folosiți orice alte modalități de contact disponibile pe website-ul www.orange.ro/contact. Vă rugăm să ne contactați iar noi ne angajăm să depunem toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale. În anumite cazuri excepționale, opțiunile dvs. în calitate de Persoană Vizată vor putea fi implementate doar în legătură cu activitățile de  prelucrare viitoare.


Categorii de Persoane Vizate și categorii de Date personale prelucrate în cadrul Programului

În cadrul Programului, Orange România prelucrează Datele personale ale următoarelor categorii de Participanți:

 • reprezentanții startup-urilor care se înscriu în Program, indiferent de calitatea acestora (director, administrator, angajat, colaborator s.a.);
 • mentori respectiv persoanele care colaborează cu Orange România pentru a oferi îndrumare în cadrul Programului;
 • reprezentanții Partenerilor precum co-working-uri, societăți din diverse industrii precum industria tech sau automobilă, asociații, fundații și autorități publice,  care colaborează cu Orange România pentru a oferi suport, îndrumare și oportunități startup-urilor participante.

Programul este destinat exclusiv persoanelor fizice cu vârsta de minim 18 ani, astfel că Orange România  nu va prelucra date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.

În cadrul Programului, Orange România poate prelucra următoarele categorii de date personale:

 • datele de contact ale dumneavoastră în calitate de Participant la eveniment, precum numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul, numele companiei, adresa website-ului;
 • imaginea și/sau vocea Participanților, în contextul în care există posibilitatea ca evenimentul să fie înregistrat foto-video, iar acest aspect este adus la cunoștința Participanților;
 • detalii referitoare la participarea dvs. la Program precum calitatea în care participați, tipologia de Participant în care vă încadrați, relația cu ceilalți Participanți, performanța dvs. în cadrul Programului;
 • detalii privind relația cu Orange România (pentru a verifica eligibilitatea Participantului la premiile oferite), în contextul în care vor fi distribuite premii în cadrul evenimentului;
 • opiniile participanților cu privire la evenimentul organizat prin formulare de feedback fizice sau electronice;

Scopurile și temeiurile prelucrării Datelor personale

Suplimentar față de scopurile prelucrării legate de (i) efectuarea rapoartelor de gestiune și analize statistice, (ii) conformarea cu cerințele legale și de reglementare, prevenire, detectare și stopare a fraudelor, abuzurilor, a incidentelor de neplată și asigurării unui nivel adecvat de securitate, (iii) implementarea de fuziuni, achiziții sau orice alte procese de reorganizare și (iv) gestionarea relației cu autoritățile, soluționarea eventualelor dispute, litigii și investigații, precum și în scopul apărării oricăror alte interese legitime ale Orange România, care sunt detaliate în Politica de Confidențialitate disponibilă aici, în vederea desfășurării Programului, Orange România prelucrează Datele personale și pentru următoarele scopuri:

Selectarea Participanților, efectuarea verificărilor de eligibilitate cu privire la aceștia precum și punerea în contact a acestora – în acest scop Orange România prelucrează Datele personale în vederea alegerii persoanelor și/sau organizațiilor și ducerii la bun sfârșit a activităților administrative aferente înscrierii la Program precum și pentru a desemna câștigătorii și a atribui premiile aferente în cazul organizării unor concursuri. Acest scop se poate întemeia pe acordul dvs. de a participa la diferite concursuri, pe încheierea și executarea contractului cu dvs. precum și pe interesul legitim al Orange România de a verifica îndeplinirea criteriilor și standardelor necesare pentru a fi implicat în Program.

Selectarea și implementarea proiectelor ce rezultă în urma desfășurării Programului – în funcție de tipologia de Participant, Orange România vă prelucrează Datele personale pentru a selecta proiectele pe care să le susțină, pentru a oferi suport pe parcursul acestora și pentru a duce la bun sfârșit implementarea. Acest scop poate avea la bază temeiul juridic al încheierii și executării contractului cu dvs., conformarea cu obligațiile legale specifice, interesul legitim al Orange România de a implementa și de a duce la bun sfârșit Programul.

Promovarea Programului și a proiectelor participante prin intermediul materialelor de promovare, în diferite medii precum și administrarea prezenței online a Programului Orange Fab România și solicitarea de feedback pentru îmbunătățire – în acest scop Orange România prelucrează Datele personale pentru a solicita feedback cu privire la experiența dvs. sau pentru a evalua eficiența Programului, pentru a crea materiale de publicitate și pentru a le publica în mediul online sau fizic, cu scopul de a promova Participanții și Programul și de a crește gradul de informare al publicului cu privire la susținerea antreprenorilor în dezvoltarea de produse inovatoare și distribuirea acestora pe plan local și internațional.

Vă rugăm să aveți în vedere că, în situația în care se difuzează Date personale pe rețele sau conturi terțe, se va aplica cu precădere  politica de confidențialitate a acestor furnizori de servicii, iar Orange România va prelucra o serie de date limitate în cazul în care alegeți să interacționați cu aceste conturi online ale Orange România.

Acest scop poate avea la bază interesul legitim al Orange România de a avea o prezență online pe diferite rețele relevante pentru activitatea Orange Fab, de a promova activitatea Programului, de a evalua gradul de satisfacție al Participanților  precum și de a atrage noi Participanți în Program.

Totodată, Orange România are interesul legitim de a promova evenimentul organizat inclusiv prin publicarea imaginilor/înregistrărilor video ale evenimentelor organizate în cadrul Programului, atât în mediul online prin platformele publice de socializare, prin website-ul Orange România și/sau website-ul Orange Fab România, cât și prin orice alte materiale publicitare de tipul broșurilor. În acest sens, Orange România vă aduce la cunoștință că Programul Orange Fab România are drept fundament necesitatea de a promova inițiativele de antreprenoriat și colaborarea dintre diferiții actori astfel că, regula generală este că evenimentele vor fi înregistrate foto / video iar acestea vor fi ulterior difuzate în scop de informare, ca parte a politicii de responsabilitate socială derulată de Orange România. Dvs. aveți oricând dreptul de a vă opune unei astfel de prelucrări iar Orange România va efectua pașii necesari pentru implementare – vă rugăm să aveți în vedere că odată difuzate imaginile / video pe rețele de socializare implementarea acestui drept va fi limitată astfel că implementarea efectivă va putea fi asigurată doar dacă ne comunicați preferințele dvs. înainte de participarea la eveniment.


Durata prelucrării Datelor personale

Orange România păstrează datele dumneavoastră personale în calitate de participant la eveniment strict pe durata îndeplinirii scopurilor indicate, anume :

 • 2 ani de la finalizarea evenimentului, în cazul colectării și prelucrării datelor de contact ale Participanților ;
 • 2 ani de la finalizarea evenimentului, în ceea ce privește distribuirea de materiale publicitare de tipul broșurilor ;
 • Pe toată durata de viață a Programului Orange Fab în cadrul căruia a fost organizat evenimentul la care ați participat, pentru publicarea imaginilor/înregistrărilor video ale participanților în mediul online, pe website-ul Orange România și/sau website-ul Orange Fab România (www.orangefab.ro) și Orange Fab International (www.orangefab.com)
 • 3 ani de la data distribuirii premiilor către Participanții câștigători
 • În contextul publicării Datelor în mediul online pe platformele publice de socializare, pe website-ul Orange România și/sau website-ul Orange Fab România/Orange Fab International (inclusiv în ceea ce privește înregistrările foto / video a evenimentelor), Datele vor fi prelucrate până la momentul închiderii website-urilor menționate și/sau dezactivării conturilor Orange România de pe rețelele de socializare. Astfel, fiecare Participant se poate adresa Orange România prin mijloacele de contact puse la dispoziție, pentru a putea solicita ștergerea acestora. Luându-se în considerare posibilitățile tehnice de implementare a solicitării primite, Datele personale, inclusiv imaginea/înregistrarea vor fi îndepărtate de pe platforma pe care au fost publicate.

În calitate de participant la evenimentul din cadrul Programului Orange Fab România, aveți drepturi specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • Să accesați Datele dvs. personale;
 • Să cereți modificarea și/sau rectificarea Datelor personale;
 • Să solicitați restricționarea prelucrării;
 • Să vă opuneți prelucrării;
 • Să solicitați ștergerea Datelor personale sau transferul celor furnizate de către dvs. către un alt Operator;
 • Să vă retrageți consimțământul ori de câte ori prelucrarea se bazează pe acordul dvs.;
 • Să obțineți intervenție umană din partea Orange România, să vă exprimați punctul de vedere și să contestați decizia în cazul în care se iau decizii exclusiv pe bază de prelucrare automată care să vă afecteze în mod semnificativ;
 • Să depuneți o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Să dezactivați anumite tipuri de colectare;

Pentru mai multe detalii cu privire la conținutul acestor drepturi și limitările aferente, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate disponibilă aici.


Detalii referitoare la destinatari, măsuri de siguranță și modificări ale Notei de Informare

Cu privire la destintarii Datelor personale, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate Orange România disponibilă la urmatorul link.

Suplimentar, vă rugăm să aveți în vedere că Programul se bazează pe colaborarea dintre Participanți, schimburi de experiențe și oferirea de oportunități, astfel că participarea la Program implică acordul Participanților ca Datele personale să poată fi comunicate de către Orange România celorlalți Participanți.


Modificarea Notei de Informare

Societatea Orange România are dreptul de a modifica prezenta Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal oricând pe durata desfășurării Programului. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Orange România și/sau al Programului Orange Fab România, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la organizarea Programului.